Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 11 juli 2021 om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

m.m.v. de jongerenband

.

Welkom en mededelingen

Opw 799 – In eeuwigheid  jongerenband

Votum en groet

Psalm 146: 1, 5 en 8

Wetlezing

Psalm 119: 14 (nieuwe berijming)

Intro op het thema

Gebed

Bijbellezing: Galaten 5, 1 -24 (Nieuwe Bijbelvertaling)

Opw 618 – Jezus, hoop voor de volken jongerenband

Preek

Opw 720 – God maakt vrij  jongerenband

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij e uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte juli 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:   Compassion

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gez 26: 2 (LbvK)

Zegen

Reacties zijn gesloten.