Liturgie voor de dienst van zondagmorgen 10 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Ruth Nagel

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 112: Uw genade is mij genoeg

Votum en groet

Psalm 118: 11 en 12 OB

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Hosanna, hosanna

(1) Hosanna, Hosanna – Elly en Rikkert – YouTube

Bijbellezing: Johannes 12, vers 12 t/m 33

Psalm 126: 3 OB

Preek

OTH 94 – Hij kwam bij ons heel gewoon

Lezing van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier

Psalm 32: 3 en 4 OB

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Gezinsbuddy Stichtse Vecht

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 259 – Glorie aan God

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.