Liturgie voor de dienst van zondagavond 30 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Maar aanleiding van de persconferentie van 25 januari.
Velen van u zullen het wel gezien en/of gelezen hebben.
De kerkenraad heeft het volgende besloten:
* In de ochtenddiensten zullen er weer ca. 80 gemeenteleden (aantal is afhankelijk van de 1,5 meter
maatregel) aanwezig kunnen zijn. Wel moet u zich nog steeds via de gebruikelijke weg aanmelden.
* Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de diensten in de kerk.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 172 – Hier in Uw heiligdom

Votum en groet

Psalm 27: 5 (OB)

Geloofsbelijdenis

Psalm 27: 7 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Ezechiël 2, vers 1 t/m  3, vers 15

Gez 484 – Waarom moest ik Uw stem verstaan?

Preek

Opw 687  – Heer, wijs mij Uw weg

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

WK 523 – Stilte over alle landen

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.