Liturgie voor de dienst van zondagavond 3 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Dr. M. Dubbelman    

 Organist: Wilco Gijzen

 .

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 118: 14 (oude berijming)

Votum en Groet

Weerklank Psalm 79: 1+5

Geloofsbelijdenis

Op Toonhoogte 145 Er is een verlosser

Gebed

Schriftlezing: Psalm 137

Weerklank Psalm 137: 1+4

Preek

Weerklank lied 149: 1,2,6 Jezus, leven van ons leven

Dankgebed

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Dorcas

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Slotlied Psalm 27: 7 (oude berijming)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.