Liturgie voor de dienst van zondagavond 29 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. N.H. de Graaf

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen
Weerklank 288:1,3
Stil gebed, Votum en Groet
Psalm 98:1,4 (NB)
Geloofsbelijdenis
OTH 151:1,2,3 (‘Ik bouw op U’)
Gebed om de verlichting met de Heilige Geest bij de opening van het Woord
Schriftlezing: Richteren 15 (HSV)
Psalm 40:7,8 (OB)
Verkondiging
Psalm 124:1,2,3,4 (OB)
Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader
Geloofsbelijdenis

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 –1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 95:1,2,3,4 (‘Ik wil zingen van mijn Heiland)

Wegzending en Zegen

 

 

 

Uitleidend  orgelspel

Reacties zijn gesloten.