Liturgie voor de dienst van zondagavond 23 oktober as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf 

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Weerklank 214 – Eens zal op de grote morgen – couplet 1 en 2

Votum en groet

Psalm 79: 2, 4 en 5 (Liedboek 1973)

Geloofsbelijdenis

Gez 303: 2, 3 en 5

Gebed

Bijbellezing: Openbaring 6, vers 1 t/m 7, vers 8

Psalm 35: 8 en 10 (Liedboek 1973)

Preek

Veilig in Jezus’ armen (JdH 523)

Dankgebed

Collectemoment

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1  Diaconie

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

Psalm 68: 1 en 10 (oude berijming)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.