Liturgie voor de dienst van zondagavond 23 januari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Zoals de kerkenraad de afgelopen tijd steeds heeft gedaan, gaat ze nu ook het advies van het
moderamen van de PKN opvolgen. Dit betekent het volgende:

– Iedereen houdt zich aan de basisregels, zoals handen ontsmetten bij binnenkomst, bij
binnenkomst en bij verplaatsingen een mondkapje dragen, de aanwijzingen van “personeel”
opvolgen, bij verkoudheid e.d. thuis blijven.

Zondagavond kunnen zich maximaal 50 gemeenteleden aanmelden voor de dienst.
We hopen, dat de er na de persconferentie van 25 januari 2022 weer meer mogelijk zal zijn.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 219 – Heilig, heilig, heilig 

Votum en groet

Psalm 99: 1 en 8 (OB)

Geloofsbelijdenis

OTH 263 – Grote God, wij loven U

Gebed

Bijbellezing: Ezechiël 1

Psalm 97: 2 en 3 (nieuwe berijming)

Preek

OTH 282 – O Heer, mijn God

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Inzameling van de gaven

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte januari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Zending

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 68, vers 10 en 17 (OB)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.