Liturgie voor de dienst van zondagavond 22 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger:  Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Jaap Hoeflaken

.

 

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 43: 1 (OB)

Votum en groet

Psalm 43: 3 en 4 (OB)

Geloofsbelijdenis

Gebed des Heeren: 2 en 9

Gebed

Bijbellezing: Ezechiel 36, vers 16 t/m 38 Een nieuw hart en een nieuwe geest

WK 34 – Hoor, huis van Israël

Preek

Psalm 51, vers 4 en 5 (Liedboek 1973)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Noodhulp in Afrika. De stille ramp, droogte in Afrika

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 41 – Heer, onze God, hoe heerlijk is Uw naam

Zegen

Uitleidend orgelspel

 

 

Reacties zijn gesloten.