Liturgie voor de dienst van zondagavond 20 maart 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger:  Ds. F.A.J. Heikoop

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Ps. 33: 7 (NB)

Votum en groet

Ps. 42: 1, 5 (OB)

Geloofsbelijdenis

Ps. 100 (geheel, OB)

Gebed

Schriftlezing is Openbaring 21`: 1-8, tekst voor de preek vers 1a.

Ps. 72: 1, 4, 7 (NB)

Preek

Gez. 114 (geheel, LB, ‘ik zag een nieuwe’)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte maart 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    GZB Diaconaat in Nederland. Steun aan vluchtelingen

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Ps. 98: 4 (OB)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.