Liturgie voor de dienst van zondagavond 15 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. W.P. Vermeulen

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Intochtslied avondzang (uit de enige gezangen) vers 1, 4 en 7

Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed

Votum en groet

Zingen: Psalm 119 vers 1 en 12 (1968)

Gebed bij de opening van het Woord

Schriftlezing: Handelingen 10 vers 34 t/m 48

Zingen: Hemelhoog 686 vers 1 en 2 Leid mij, Heer, o machtig Heiland

Verkondiging: Getuige(n) van Pasen

Zingen: Gez. 330 (LvK)

Geloofsbelijdenis

Zingen: Psalm 56 vers 6 (1773)

Dankgebed – voorbeden – stil gebed – Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    St. Masakhane

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Zingen: Psalm 145 vers 2 (1968)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.