Liturgie voor de dienst van zondagavond 13 februari 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Voor de 2de dienst van de zondag hoeft u zich niet (meer) aan te melden.
* Het blijft belangrijk en noodzakelijk om de basisregels te handhaven, dus
– bij verkoudheid, hoesten, e.d. thuis blijven (en meekijken)
– handen ontsmetten bij binnenkomst
– mondkapje op bij verplaatsen
– 1,5 meter afstand houden (in en buiten de kerk)
We hopen weer velen van u te kunnen zien en te ontmoeten tijdens de dienst in de kerk.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 24: 1, 2 en 3 (nieuwe berijming)

Votum en groet

Psalm 37: 3 en 6 (OB)

Geloofsbelijdenis

OTH 279 – Majesteit

Gebed

Bijbellezing: Mattheüs 4, vers 23 t/m 5, vers 12

Psalm  126: 3 (OB)

Preek

OTH 94 – Hij kwam bij ons, heel gewoon

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Lezing van het eerste gedeelte van het (verkorte) Avondmaalsformulier

Psalm 139: 14 (OB)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte februari 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   HGJB

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gez 291 – Nooit kan ’t geloof teveel verwachten

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.