Liturgie voor de dienst van zondagavond 10 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. G.J. Codée       

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 73:9 en 10 Weerklank

Votum en groet

Weerklank 144 Hij kwam bij ons heel gewoon, alle coupletten

Geloofsbelijdenis

Psalm 64: 9 en 10 OB

Gebed

Lukas 18: 9-14, Mattheus 26: 36-46, Zondag 24

Weerklank 487 Heer, ik kom tot U

Verkondiging

Weerklank 153: 1, 5 en 6

Dankgebed  (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Gezinsbuddy Stichtse Vecht

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 84: 4 en 6 OB

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.