Liturgie voor de dienst van zondagavond 1 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. C.N. van Dis

Organist: René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 118 : 1 en 3 (OB)

Votum en groet                                       

Psalm 118 : 7 en 8 (OB)

Geloofsbelijdenis                              

Gezang 441 : 1 en 2 (Liedboek 1973)

Schriftlezing   Filippenzen 1, 27-2, 11.

Psalm 17 : 2, 3 en 7 (Liedboek 1973)

Preek     Zichtbaar Evangelie (Filippenzen 2, 5)

Lied 268 (Op Toonhoogte 2005 Heer ik prijs uw grote Naam)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   GZB Werelddiaconaat. Noodhulp en wederopbouw

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gezang 296 : 1 en 3 (Liedboek 1973)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.