Liturgie voor de dienst van zondag 1 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf   

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 79: 5  (Liedboek 1973)

Votum en groet

OTH 182 – Door Uw genade Vader

Wetslezing

Psalm 119: 15 en 53 (OB)

Gebed

Kindermoment

Bijbellezing: Galaten 1

OTH 112 – Zie, hoe Jezus daar loopt in Jeruzalem

Preek

Psalm 97: 6 en 7 (OB)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   GZB Werelddiaconaat. Noodhulp en wederopbouw

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 147 – Genade, zo oneindig groot

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.