Liturgie voor de dienst van Goede Vrijdag 15 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 19:30 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist    :  Wim Vermeulen

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 96 – Is dat, is dat mijn Koning

Votum en groet

Psalm 109: 1 en 2 (nieuwe berijming)

Gebed

Bijbellezing: Johannes 18: 28-40

Gezang 181: 1

Bijbellezing II: Johannes 19, 1-7 en 14-15

Gezang 181: 2 en 3

Preek

Psalm 8: 4 (OB)

Lezen Avondmaalsformulier

Geloofsbelijdenis

WK 333: 2 en 5 (ter voorbereiding op het Avondmaal)

Avondmaalsbediening

Gezang 182: 1 (eerste tafel) en 3 (tweede tafel)

Dankzegging

Dankgebed (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Mercy Ships

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gezang 182: 6

Zegen

Doven van de Paaskaars – moment van stilte – wij verlaten in stilte de kerk

Reacties zijn gesloten.