Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 7 november om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten nog kunnen bijwonen!

Tot op heden is er geen beperkt aantal mensen, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wilco Gijzen

Met medewerking van de muziekgroep

Welkom ouderling van dienst

Opw 797 – (door de band) U roept ons samen als kerk van de Heer

Votum en groet

Psalm 67: 1 en 3 (OB)

Wetlezing

Psalm 51: 5

Gebed

Kindermoment + kinderlied: OTH 440 –(door de band) Lees je bijbel, bid elke dag

Bijbellezingen:

1 Korinthiërs 16, vers 1-3 Inzameling voor medechristenen

2 Korinthiërs 8, vers 1-15

2 Korinthiërs 9, vers 6-7 en 12-15.

Psalm 112: 1, 3 en 5 (de Nieuwe Psalmberijming)

Preek: ‘de collecte’

Sela –(door de band) Mag ik jou tot zegen zijn

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   GZB Zending

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 235 –couplet 1, 4 en 6

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.