Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 5 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger:  Ds. E.G. de Kruijf

Organist      :  René de Kruijf

.

Welkom en mededelingen

Opw 733 – 10.000 redenen

Votum en groet

Psalm 96: 1, 2 en 9 (OB)

Wetlezing

Opw 805 – Maak ons hart onrustig

Gebed

Bijbellezing: Amos 7

Psalm 119: 7 en 23 (OB)

Preek

Psalm  123: 1 (oude berijming) en 2 (nieuwe berijming)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   GZB Project 10 27. Hart voor Roma

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Collecten

OTH 137 – Gebed om zegen

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.