Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 31 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. J. (Harald) Overeem

Organist:      René de Kruijf

.

Welkom ouderling van dienst
Psalm 95: 1, 4 (oude berijming)
Stil gebed, votum, groet
OpTh 276: 1, 2, 3, 4 ‘Heer wijs mij uw weg’
Wetslezing en liefdegebod
Psalm 18: 1 (nieuwe berijming)
Gebed
Kindermoment
Kinderlied houdt je aan de regels
Schriftlezingen Psalm 51.12-14 en Johannes 14.23-29
Psalm 51.5 (nieuwe berijming)
Verkondiging
OpTh 114:1 ‘Geest van hierboven’

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

 –1e collecte:   Oogstgroet

 –2e collecte:   Pastoraat en eredienst

 –3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OpTh 125 ‘Groot is uw trouw o Heer’
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.