Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 3 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. H.E. Dankers

Organist: Ruth Nagel

.

Welkom en mededelingen 

Psalm 98:1 (Oude berijming) 

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 98:2, 3, 4 (Oude berijming)

Wetslezing 

Lied 187:1, 2 (Op Toonhoogte) – Maak mij rein voor U 

Gebed 

Kindermoment (door de zondagsschool)

Kinderlied: Steen voor steen (Elly & Rikkert)

(kinderen naar de zondagsschool) 

Schriftlezing: Ezechiel 1:1-2:1 (HSV) 

Psalm 97:2, 3 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Verkondiging met als thema: Hemelse strijder in plaats van Goede herder. 

Psalm 99:1, 2, 3, 4 (De Nieuwe Psalmberijming) 

Dankgebed, stil gebed en gezamenlijk Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    St. Verpleegkundigen voor Israël

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

(kinderen komen weer terug)

Lied 442:1, 2, 3, 4 (Weerklank) – Heilig, heilig, heilig 

Zegen

Reacties zijn gesloten.