Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 26 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist:      Bram Brandemann

.

Welkom en mededelingen

Psalm 95, vers 1 (OB)

Votum en groet

OTH 178 – Wees stil voor het aangezicht van God

Wetlezing

Psalm 84: 1 en 6 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Psalm 122

Kindermoment

Kinderlied ‘laat zo je licht maar schijnen’ (OTH 439)

Psalm 122 (OB)

Preek

OTH 168 – Aan Uw voeten, Heer

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    St. Masakhane

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Lichtstad met uw paar’len poorten (Bundel Joh. de Heer)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.