Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 24 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. C. van Andel

Organist:      Jaap Hoeflaken

Trompet:     Coen Rebel

.

Orgelspel

Welkom en mededelingen 

Psalm 138 : 1, 4 (o.b.)

Stil gebed

Votum/groet       

Psalm 1 : 1, 2 (o.b.)

Gebod van God

OTH 216 (Heer, ik kom tot U)

gebed om doorwerking H.Geest,  

Kindermoment

Kinderlied “Diep, diep, diep als de zee

Schriftlezing:       Genesis 5:1-8; 21-24

                            Hebr.11:1-6

Psalm 89 : 19, 7  (o.b)

Verkondiging nav Genesis 5:24 Thema: “Wandelen met God”

Weerklank 443 (OTH 189 versie 2015 Ik zal er zijn)

Dankgebed, voorbeden en Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Noodhulp ZOA

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Gezang 471 : 1, 2 (Weerklank)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.