Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 19 september om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

m.m.v. de muziekgroep en orgel Ruth Nagel

.

Welkom en mededelingen

OTH 301 – Samen in de Naam van Jezus
Votum en groet
Psalm 145: 1 en 5
Wetlezing
Ik ben de Heere, uw God en jouw God,
1 Heb God lief boven alles.
2 Je mag niet aan iets anders méér eer geven dan aan God.
3 Je mag niet vloeken. Praat eerbiedig over God.
4 De zondag is de dag van God. Houd de zondag in ere.
5 Eer je vader en je moeder. Heb ze lief.
6 God heeft de mensen geschapen en daarom mag je niemand doden.
7 Je moet altijd trouw zijn aan wat je hebt beloofd.
8 Wees eerlijk en steel geen dingen van andere mensen.
9 Zeg geen verkeerde dingen over anderen en lieg niet.
10 Je mag nooit jaloers zijn op dingen van andere mensen.
De Heere Jezus vatte de geboden samen en zei:
Je zult God liefhebben met alles wat je bent en met alles wat je hebt, met je hoofd, met je hart en met je
handen.
En je zult je naaste liefhebben als jezelf.
OTH 439 – Laat zo je licht maar schijnen
Gebed
Bijbellezing: Mattheus 25, vers 14 t/m 30 (Bijbel in Gewone Taal)
14 Hier is nog een voorbeeld. Een man gaat op reis. Hij roept zijn dienaren bij zich, en hij geeft hun de opdracht om voor zijn geld te zorgen.  15 De ene dienaar krijgt een miljoen, de tweede een half miljoen en de derde honderdduizend. De heer geeft elke dienaar het bedrag dat bij hem past. Dan gaat hij op reis. 16 De dienaar die een miljoen gekregen heeft, gaat meteen aan het werk. Hij handelt met het geld en verdient er een miljoen bij.  17 De dienaar die een half miljoen gekregen heeft, doet hetzelfde. En hij verdient er een half
miljoen bij.  18 Maar de dienaar die honderdduizend gekregen heeft, graaft een gat in de grond. En hij verstopt het geld van zijn heer.  19 Na een lange tijd komt de heer terug. Hij wil weten wat de dienaren met zijn geld gedaan hebben.  20 De dienaar die een miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij geeft hem ook het tweede miljoen en zegt: ‘Heer, u gaf mij één miljoen. Kijk, ik heb er één miljoen bij verdiend. 21 Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.22 Ook de dienaar die een half miljoen gekregen heeft, komt bij de heer. Hij zegt: ‘Heer, u gaf mij een half miljoen. Kijk, ik heb er een half miljoen bij verdiend.  23 Dan zegt de heer tegen hem: ‘Uitstekend! Jij bent een goede en trouwe dienaar. Je hebt trouw gezorgd voor een klein bedrag. Daarom krijg je de leiding over grote en
belangrijke zaken. Kom nu naar mijn feest.’24 Maar dan komt de dienaar die honderdduizend gekregen heeft. Hij zegt: ‘Heer, ik weet dat u streng bent. Voor u is het nooit genoeg, u wilt altijd meer.  25 Ik was bang dat ik uw geld zou verliezen. Daarom heb ik het verstopt in de grond. Kijk, hier is al uw geld terug.’  26 Dan zegt de heer tegen hem: ‘Jij bent een slechte en luie dienaar! Jij zegt zelf dat het voor mij nooit genoeg is en dat ik altijd meer wil.  27 Waarom heb je mijn geld dan niet naar de bank gebracht? Dan had ik het nu met rente terug kunnen krijgen. 28 De heer zegt tegen zijn knechten: ‘Pak het geld van hem af en geef het aan de dienaar die een miljoen verdiend heeft.  29 Want iedereen die veel heeft, krijgt nog meer. Zo krijgt hij meer dan genoeg. Maar wie bijna niets heeft, raakt ook het laatste nog kwijt.  30 Breng deze waardeloze dienaar ver weg! Breng hem naar de donkerste plaats, waar iedereen huilt van ellende en spijt.’’
Lied: ‘wat zou je doen met een miljoen’
Preek
OTH 235 – Neem mijn leven, laat het Heer
1: allen
2: vrouwen
3: mannen
4: vrouwen
5: mannen
6: allen
Overstapmoment
OTH 395 – De Here zegent jou
Dankgebed (voorbeden en stil gebed) en aansluitend:
OTH 442: Onze Vader
Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Collectedoel kinderen ZS. KIKA

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Filmpje ‘talenten’
OTH (nieuw) 350: Ga nu heen in vrede
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.