Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 17 oktober om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Prof. dr. F.G. Immink

Organist:      Jaap Hoeflaken

.

Orgelspel
Welkom
Lied 277:1 (Weerklank)
Votum Onze hulp is in de naam van de HEERE, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen de werken Zijner handen.
Groet Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus en van de Heilige Geest.
Psalm 65:1 (OB)
Lezing 10 geboden
Psalm 119:53 en 54 (NB)
Gebed om de opening van het Woord
Kindermoment en kinderlied
Schriftlezing: Johannes 4:1 – 26
Lied 284:1, 2 en 3 (Weerklank)
Preek: God aanbidden in Geest en in waarheid (Joh. 4:24)
Lied 291:1 (Weerklank)
Gebeden (Onze Vader)
Collecte
Psalm 27:7 (OB)
Zegen
De HEERE zegene u, en behoede u, de HEERE doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig, de HEERE verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.
Amen

Reacties zijn gesloten.