Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 15 augustus om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger:  Ds. E.G. de Kruijf

Organist      :  Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen

OTH 195 – Geef vrede Heer, geef vrede

Votum en groet

Psalm 29: 1, 2 en 5

Wetlezing

Psalm 81: 4, 11 en 12

Gebed

Kindermoment

Bijbellezing: Amos 1 en 2

OTH 312 – Ik was hongerig

Preek

Thema: ‘voel je je aangesproken?’

Opw 805 – Maak ons hart onrustig, God

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  Zending GZB

–2e collecte:  Pastoraat en eredienst

–3e collecte:  Onderhoud gebouwen

Psalm 139: 1 en 14 (nieuwe berijming)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.