Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 14 november om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat het toegestaan is dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Aanstaande zondag is er zondagsschool voor groep 1 tot en met 8.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. B.J. van der Graaf

Organist:      René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 146: 1 (oude berijming)
Stil gebed
Bemoediging en groet
Psalm 146: 5, 7 en 8 (oude berijming)
Wetslezing: Leviticus 26:1-5
Lied: OTH 249 Vader vol van vrees en schaamte
Gebed
Kindermoment
Kinderlied: Zoek eerst het koninkrijk
Bijbellezing: 
-Leviticus 19: 1-4 & 9-10
-1 Timotheus 6:6-8 en 17-19
Opwekking 732 Wat een wonder dat ik meewerken mag
Preek, met als thema: Genieten van genoeg
Gezang 473 Neem mijn leven, laat het Heer
Gebeden

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    GZB Project 10 27. Praktische hulp in Rotterdam-Zuid

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 67: 1 en 3 (nieuwe berijming)
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.