Liturgie voor de dienst van DV zondagmorgen 1 augustus om 10:00 uur in de Dorpskerk Maarssen

Ook als Ichthus gemeente ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen! Er is echter een beperkt aantal mensen toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger:  Dr. M. Dubbelman

Organist      :  Wim Neven

.

Welkom en mededelingen

Psalm 95: 4 O.B.

Votum en Groet

Weerklank Psalm 81: 1+4

Lezing Wet

Weerklank Psalm 81: 6+7+8

Gebed

Kindermoment

Schriftlezing: Exodus 20: 1-6 + Kolossenzen 1:12-17

Weerklank Gezang 468: 1,2,3  Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht

Preek: Geen andere goden

Oth 235: 1+2+5+6   Neem mijn leven laat het Heer

Dankgebed

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte augustus 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  Zending IZB

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Weerklank Gezang 477: 1,2 Zegen ons, Algoede

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.