Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 7 november om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten nog kunnen bijwonen!

Tot op heden is er geen beperkt aantal mensen, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. G.M. Bijkerk 

Organist:      Jaap Hoeflaken

Inleidend orgelspel

Welkom door ouderling van dienst
OTH 169 : 1,4 en 5 (Door de wereld gaat een woord)
Stil gebed
Votum en groet
Psalm 27 : 1 en 7 (OB)
Geloofsbelijdenis
Psalm 68 : 14 (OB)
Gebed om verlichting met de Heilige Geest

Schriftlezing HSV Exodus 13 : 17 – 22 en Ex 14:1 – 4 en : 9 -18
OTH 189: 1, 2 en 5 (O Heer die onze Vader zijt)
Verkondiging God gebruikt omwegen

Psalm 77 : 7 en 8 (OB)

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    GZB Zending

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 56 : 5 en 6 ( Ik roem in God ….)
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.