Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 31 oktober om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger:  Ds. E.G. de Kruijf

Organist:      Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen

OTH 171 – Here Jezus, om Uw Woord

Votum en groet

Psalm 33: 1 en 2 (OB)

Geloofsbelijdenis (staande)

Psalm 33: 10 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Romeinen 10, vers 4 t/m 21

en 1 Korinthiërs 1, vers 18 t/m 25. 

Gez 329 – Grote God, Gij hebt het zwijgen

Preek Thema: het geloof is uit het gehoor’

OTH 168 – Aan Uw voeten, Heer

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Oogstgroet

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Collecten

Psalm 56: 5 en 6 (OB)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.