Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 3 oktober om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist:      Wim Vermeulen

.

Welkom en mededelingen

OTH 169: 1, 4 en 6 Door de wereld gaat een woord

Votum en groet

Psalm 68: 13 en 17 (oude berijming)

Geloofsbelijdenis

Psalm 79 : 5 (nieuwe berijming) 

Gebed

Bijbellezing: Mattheus 10, 1-6 en Mattheüs 15, 21-28

Psalm 87: 1, 3 en 4 (oude berijming) 

Preek

Gezang 75: 2, 3 en 4 (LbvK) 

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   St. Verpleegkundigen voor Israël

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

OTH 275: 1, 2 en 5 Lof zij de Heer, de almachtige Koning der ere.

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.