Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 10 oktober om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: René de Kruijf

.

Welkom en mededelingen

Ps. 61 vers 1, 2 en 3 oude berijming

Votum en groet

OTH 172 (ed. 2005) vers 1 en 3 Hier in Uw heiligdom

Geloofsbelijdenis

Ps. 62 vers 5  LbvK

Gebed

 Schriftlezing: Psalm 126.

Ps. 126 vers 1, 2 en 3 oude berijming

Prediking

Ps. 30 vers 1 en 2   LbvK

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Weerklank lied 231 vers 1, 4, 7 en 8  Door een nacht van strijd en zorgen

 Zegen   

Uitleidend orgelspel

 

Reacties zijn gesloten.