Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 26 september om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Welkom en mededelingen

Psalm 30: 1 en 3 (Oude berijming) Ik zal met hart en mond, o HEER

Stil gebed, votum en groet

Psalm 33: 2 en 7  (LbvK) Zingt al wie leeft van Gods genade

Gebed om de Heilige Geest

Weerklank 283 Here Jezus, om uw stem te horen

Schriftlezing: 2 Koningen 5:1-4

Weerklank 437: 1 en 2 Heb dank, o God van alle leven

Verkondiging

Psalm 145: 3 en 4 Genadig en vol liefde is de HEER  (De Nieuwe Psalmberijming)

Dankgebed, gezamenlijk Onze Vader

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Geloofsbelijdenis

Op Toonhoogte 331 Jezus leeft in eeuwigheid

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.