Liturgie voor de dienst van DV zondagavond 24 oktober om 18:30 uur in de Dorpskerk Maarssen

We zijn dankbaar dat gemeenteleden de diensten weer kunnen bijwonen!

Er is geen beperkt aantal mensen meer, maar als u tijdens de dienst afstand wilt houden of in de camera vrij zone wilt zitten is aanmelden nog wel nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. G.J. van Meijeren

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Welkom en mededelingen

Weerklank 284:1.3 (Here Jezus, om uw Woord)
Votum/groet 
Psalm 51:3.4 (LbvK)
Gebed
Schriftlezing Marcus 7:31-37
Psalm 139:1.2.7 (LbvK)
Preek
Weerklank 55 (Hij die de blinden weer liet zien)
Geloofsbelijdenis
Gebed en Onze Vader
Collecte
Weerklank 523 (Stilte over alle landen in deze nacht)
Zegen
Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.