Liturgie voor de dienst van de Vierde zondag van advent, zondagmorgen 18 dec. as om 10:00 uur Heilig Avondmaal in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 85: 1 en 2 (‘Wij trekken in een lange stoet’)

Votum en groet

Kindermoment

Kinderlied: Komt als een kind in onze nacht (via de beamer)

Gebed en voorbeden

Bijbellezing: Lukas 1: 57-79

Lofzang van Zacharias (gezang 3): 1, 3 en 5

Preek

Psalm 108, vers 1

Lezing van het Avondmaalsformulier

Gez 127: 1 en 2 (Liedboek 1973)

(tijdens het klaarmaken van de Avondmaalstafel)

Psalm 103: 3, 4 en 5 (Liedboek 1973)

(tijdens de Avondmaalsbediening)

Dankzegging en dankgebed

Collectemoment

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem.Maarssen inz  wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 Mercy Ships

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

Gez 127: 7 (Liedboek 1973)

Zegen

Reacties zijn gesloten.