Liturgie voor de dienst van de Tweede zondag van advent, zondagmorgen 4 dec. as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

WK 121: 1, 2, 4 en 5

Votum en groet

Psalm 122: 1 (Liedboek 1973)

Wetlezing

Psalm 119: 84 en 86 (oude berijming)

Gebed

Kindermoment

Kinderlied: Komt als een kind in onze nacht (Adventslied)

Bijbellezing: Lukas 1, vers 39-45

WK 46 – Mijn ziel looft God, mijn Heer

Preek

OTH 301 – Samen in de Naam van Jezus

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Collecten:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 Noodhulp Oekraïne

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

WK 114: 1, 3 en 4

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.