Liturgie voor de dienst van de Eeuwigheidzondag 21 november 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

We zijn dankbaar dat het toegestaan is dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Aanstaande zondag is er zondagsschool voor groep 1 tot en met 8.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. C.N. van Dis

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Gezang 292 : 1 en 2 (LB 1973)

Votum en groet

Psalm 98 : 1 en 2 (OB)

Gebed

Schriftlezing (HSV) Romeinen 8, 1-2 , 12-17 en 31-39

Gezang 290 : 1, 4, 5 en 6 (LB 1973)

Preek   Meer dan overwinnaars (Rom. 8, 37)

Psalm 97 : 1 en 5 (LB 1973)

Geloofsbelijdenis               

Psalm 97 : 6 (LB 1973)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2021

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 98 : 4 (OB)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.