Liturgie voor de dienst van de Eeuwigheidzondag 21 november 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat het toegestaan is dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Aanstaande zondag is er zondagsschool voor groep 1 tot en met 4.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: dhr. Jaap Hoeflaken

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen

OTH 333  Ooit komt er een dag dat de hemel openbreekt

Votum en groet

WK 504 – (melodie: gez 448 LbvK ) Droog met uw wind mijn tranen en deel in mijn verdriet.

Wetslezing

Psalm 32: 3 (OB)

Gebed

Bijbellezing: Openbaring 7, vers 9 t/m 17 De heerlijkheid van hen die verdrukt werden

OTH 332  Kroon Hem met gouden kroon,

Preek

Opw 818  Eenmaal maakt U alles weer nieuw,Jezus.

Herdenken van de overledenen:

Adriaan Vink                                88 jaar 22 november 2020

Cornelis Willem Augustinus      92 jaar  31 december 2020

Trijntje van Bruggen – de Haan 88 jaar    1 januari    2021

Evert Veldkamp                             92 jaar    9 januari    2021

Aaltje Catharina Baas                  87 jaar   21 januari  2021

Jacoba van den Broek – Leeflang 96 jaar 17 juni         2021

Wulfert Leeflang                             90 jaar 24 juli          2021

Geloofsbelijdenis

Psalm 103: 8 en 9 (OB)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2021

–1e collecte: Zending

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Sela – Toekomt vol van hoop

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.