Liturgie voor de dienst van de Eeuwigheidszondag 20 november as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wilco Gijzen m.m.v. combo

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 68, vers 10 en 13 (orgel)

 Votum en groet

Psalm 56, vers 4 (orgel)

Wetlezing

Psalm 90, vers 6 (Liedboek 1973) (orgel)

Gebed

Kindermoment

OTH 430 – Je hoeft niet bang te zijn (combo)

Bijbellezing: Hebreeën 11,32 – 12,3

Opw 798 – Houd vol (combo)

Preek

WK 65 – laat ons nu de loopbaan lopen – 1, 3, 4, 5, 6 en 8 (orgel)

(Melodie: ‘door de nacht van strijd en zorgen’)

Moment van herdenken

Geloofsbelijdenis

Sela – De mensen die wij missen (combo)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Inzameling der gaven:

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

1 GZB Diaconaat in Nederland. Dienstbaar in de armste wijken van Nederland (IZB)

2  Pastoraat en eredienst

3  Onderhoud gebouwen

 Sela – Toekomst vol van hoop (combo)

 Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.