Liturgie voor de dienst van de Derde zondag van advent, zondagmorgen 11 dec. as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel

Psalm 113: 1 en 4

Votum en groet

Kindermoment

Kinderlied: Komt als een kind in onze nacht (via de beamer – video)

Lezing van het eerste gedeelte van het Avondmaalsformulier

Gez 117 – Hoe zal ik U ontvangen – couplet 1 en 4

Gebed

Bijbellezing: Lukas 1, vers 46-56

Lied: Maria, had je door? (muziekcombo)

Preek, deel I

Lofzang van Maria (gezang 2), couplet 1, 3 en 5

Preek, deel II

Psalm 138, vers 3 en 4

Presentatie CMA

Dankgebed (voorbeden, stil gebed, Onze Vader)

Collectemoment

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar

NL78RABO0373724713 t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de

1e collecte’.

1 CMA Nederland

2 Pastoraat en eredienst

3 Onderhoud gebouwen

Lied 118 (Liedboek 1973) (muziekcombo)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.