Liturgie voor de online dienst van de 4e advent zondag 19 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de online dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. H.F. Klok

Organist: René de Kruijf

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Lofzang van Maria vers 1 en 3

Ps. 24 vers 4 en 5 (oude berijming)

Gebod

Gezang 19 vers 1 en 2 LbvK   

Gebed

Schriftlezing: Herz. Statenvert.: Maleachi 3 vers 13 – 4 vers 3

en uit de NBV: Mal. 3 vers 13-21

Ps. 72 vers 2, 3 en 6  (oude berijming)

Prediking : Maleachi. 4 vers 2

OTH 82 vers 1, 2 en 5 

Dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte: Zending

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

OTH 17: Ps. 73 vers 9 en 11 (nwber)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.