Liturgie voor de dienst van de 3e advent zondag 12 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat het nog is toegestaan dat gemeenteleden de morgen diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Er is zondagsschool voor groep 1 tot en met 8.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. HG de Graaff

Organist: Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen

Gezang 468 (Weerklank) 

Votum en groet

Psalm 84: 2 en 6 (1773)

Heilige en heilzame geboden van God

Psalm: Gezang 487 (Weerklank()

Gebed om de opening van het Woord en de verlichting met de Heilige Geest.  

Schriftlezingen: 1 Samuël 16, 1 en 6-13; Psalm 8 en Lukas 2: 1-5 (HSV)

Tekstlezing: Psalm 8: 4 en 5.

Kindermoment voor de kinderen thuis                              

Psalm 8: 1,3 en 6 (Weerklank)

Prediking met als thema: ‘Tel ik wel mee?’

Psalm 103: 6 en 7 (1773)

Dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd.  Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte: Zending IZB

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Psalm 98: 1 en 4 (Weerklank)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel 

Reacties zijn gesloten.