Liturgie voor de dienst van de 2e advent zondag 5 december 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat het nog is toegestaan dat gemeenteleden de morgen diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Er is zondagsschool voor groep 1 tot en met 8.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist:  Wilco Gijzen

.

Inleidend orgelspel 

Welk0m en mededelingen

Weerklank 102: 1, 2 en 4

Votum en groet

Psalm 100: 1 en 2 (oude berijming)

Gebed

Bijbellezing: Genesis 3, vers 1 t/m 19

Psalm 51, vers 1 en 5 (oude berijming)

Preek

Sela – Naar het licht toe

Lezing van het Avondmaalsformulier

OTH 205 – O Heer, verberg U niet voor mij – couplet 1, 2 en 3

Bij het voorbereiden van de tafel

Gez 117: 3, 5 en 4  Bij de bediening van het Avondmaal

Dankzegging,  dankgebed  en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte december 2021

–1e collecte:  Compassion

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Psalm 103: 3 en 5 (nieuwe berijming)

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.