Liturgie voor de dienst van de 1ste advent zondag 28 november 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 18:30 uur

We zijn dankbaar dat het nog toegestaan is dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. M. van der Zwan

Organist: Jaap Hoeflaken

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Lied 108: 1 (Weerklank)

Votum en groet

Psalm 25: 1 en 2 (Weerklank)

Geloofsbelijdenis

Lied 108: 6 (Weerklank)

Gebed

Schriftlezing: Lukas 1: 26-48

Lofzang van Maria: 1, 2 en 3 (1773)

Preek

Thema: Geloven is ontvangen

Psalm 24: 5  (1773)

Lezing van het 1ste  gedeelte van het Avondmaalsformulier

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte november 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Lied 112: 1 en 2 (Weerklank)

Zegen

Uitleidend orgelspel.

 

Reacties zijn gesloten.