Liturgie voor de dienst van de 1ste advent zondag 28 november 2021 in de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

We zijn dankbaar dat het toegestaan is dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Doordat we 1,5m afstand moeten houden tussen verschillende huishoudens is vooraf aanmelden nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur. U krijgt alleen een mail als er meer aanmeldingen dan plekken zijn! Als u voor zaterdag 12:00 uur geen mail ontvangt, bent u van harte welkom om de dienst bij te wonen.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. Als er meer aanmeldingen dan plekken zijn laten we u na uw aanmelding weten voor welke dienst u bent ingedeeld.

Er is zondagsschool voor groep 1 tot en met 8.

Meld u hier aan.

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen of scan onderstaande QR-code

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist:  René de Kruijf’.

.

Inleidend orgelspel 

Welkom en mededelingen

Gez 122 – Kom tot ons de wereld wacht

Votum en groet

Psalm 98: 2 en 4 (OB)

Wetlezing

Psalm 90, vers 4 en 6 (nieuwe berijming)

Gebed

Bijbellezing: Jesaja 40, vers 1 t/m 11

Psalm 68: 2 (OB)

Preek

Gez 125 – O kom, o kom, Immanuël – couplet 1, 3 en 5

Pastoraat in de gemeente (aanstelling sectie coördinator, afscheid sectieteamleden)

OTH 303 – U maakt ons één

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte nov. 2021

–1e collecte:  Noodhulp Tear

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

OTH 315 – Heer, Uw licht en Uw liefde schijnen

Zegen (staande)

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.