Liturgie voor de dienst van as zondagavond 18 september as om 18:30 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: W.J. de Hek

Organist :  Wim Neven

.

 • Inleidend orgelspel
 • Welkom en mededelingen
 • Zingen – Psalm 43 vers 3 en 4 NB (“O Here God, kom mij bevrijden”)
 • Gelegenheid voor persoonlijk stil gebed
 • Votum en groet
 • Zingen – Weerklank 431 vers 1 en 8 (“God is tegenwoordig”)
 • Geloofsbelijdenis
 • Zingen – Psalm 90 vers 1 en 8 NB (“Gij zijt geweest, o Heer, en Gij zult wezen”)
 • Gebed bij de opening van het Woord
 • Schriftlezing – Psalm 84
 • Zingen – Psalm 84 vers 1, 2 en 3 OB (“Hoe lieflijk, hoe vol heilgenot”)
 • Uitleg en verkondiging
 • Zingen – Psalm 84 vers 4, 5 en 6 OB (“Zij gaan van kracht tot kracht steeds voort”)
 • Dankgebed (Stil gebed en Onze Vader)
 • Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte september 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.
 • 1 Diaconie 2 Pastoraat en eredienst 3 Onderhoud gebouwen
 • Zingen – Weerklank 432 vers 1 en 2 (“Groot is uw trouw, o Heer”)
 • Zending en zegen
 • Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.