Liturgie voor de dienst van as Israël zondag morgendienst 2 oktober as om 10:00 uur in de Dorpskerk te Maarssen

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf 

Organist :  René de Kruijf

.

Inleidend orgelspel.

Welkom en mededelingen

OTH 169 – Door de wereld gaat een woord – couplet 1 en 4

Votum en groet

Psalm 68: 16 en 17 (oude berijming)

Wetlezing

Psalm 147: 7 (Liedboek 1973)

Gebed

Kindermoment

OTH 463 – ‘zie de zon, zie de man’

Bijbellezing I: Jesaja 40, vers 12 t/m 31

Psalm 8, vers 1 en 3 (Liedboek 1973)

Bijbellezing II: Genesis 1, vers 26 t/m 28

Psalm 8, vers 4 en 6 (Liedboek 1973)

Preek

Sela – Toekomst vol van hoop

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

U kunt Uw gaven ook overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte oktober 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

  • 1 Stichting Verpleegkundigen voor Israël
  • 2 Pastoraat en eredienst
  • 3 Onderhoud gebouwen

Gez 434 – Lof zij de Heer – couplet 1, 2 en 5

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.