Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 29 mei 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. G.H. Kruijmer

Organist :  Jaap Hoeflaken

 

Inleidend orgelspel

 Welkom en mededelingen

 Psalm 123: 1 (Oude berijming)

Votum en groet

Psalm 87 : 4, 5 (Oude berijming)

Tien geboden en samenvatting

Psalm 97 : 6 (Oude berijming)

Gebed

Kindermoment door predikant

Kinderlied WK 419 : 1 (Abba Vader)

Schriftlezing Romeinen 5:1-10

Psalm 68 : 9 (Oude berijming)

Preek over Romeinen 5:5

WK 427 : 1, 2 (Ere zij aan God de Vader)

Gebed en voorbede, gezamenlijk ‘Onze Vader’

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:   Diaconie

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Psalm 150 : 1 (Oude berijming)

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.