Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 1e Pinksterdag 5 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist: Wim Neven

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 216 – de kracht van Uw liefde (combo)

Votum en groet

Psalm 118: 12 en 14 (oude berijming)

Wetlezing (Galaten 5)

Gez 252 – Wat zijn de goede vruchten?

Gebed

Bijbellezing 1: Handelingen 2, 1-13

OTH 357 – Ik moet weggaan (combo)

Bijbellezing 2: Ezechiël 37, 1-14

Gez 250 – Kom, Heilge Geest, Gij vogel Gods

Preek

Kerntekst (vers 14): ‘Ik zal Mijn Geest in u geven, u zult tot leven komen’

Psalm 30: 1 en 5 (Liedboek 1973)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:  GZB zending. Pinkstercollecte. Hoop voor schijnbaar hopeloos Libanon.

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

 OTH 301 – Samen in de Naam van Jezus

 Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.