Liturgie voor de dienst op zondagmorgen 19 juni 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Dr. M. Dubbelman

 Organist : René de Kruijf

 

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

Psalm 42: 1 O.B.
Stil gebed
Votum en Groet
Psalm 33: 1+7 N.B.
Lezing van de wet
Oth 247: 1,2,3 Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht
Gebed
Schriftlezing: Numeri 6: 22-27
Psalm 67: 1+3 O.B.
Preek: De hogepriesterlijke zegen
Oth 263: 1+2+3 Grote God wij loven U

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging van de collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank,  NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte: GZB Werelddiaconaat. Wereldvluchtelingendag, Jemen, Hulp  voor de Jemenitische gemeenschap

–2e collecte: Pastoraat en eredienst

–3e collecte: Onderhoud gebouwen

Slotlied: Oth 138: 1,2,3 Zegen ons algoede
Zegen

 

Reacties zijn gesloten.