Liturgie voor de dienst op 1e Pinksterdag zondag 23 mei 2021 om 10:00 uur vanuit de Dorpskerk

Ook als Ichthus gemeente  ervaren wij de gevolgen van de maatregelen die getroffen worden om het coronavirus in te dammen.

We zijn dankbaar dat het weer is toegestaan dat gemeenteleden de diensten bijwonen!

Er is echter een beperkt aantal mensen (max. 30) toegestaan. Aanmelden is daarom nodig. Dit kan wekelijks van maandag tot en met vrijdag 20:00 uur.

U geeft met uw aanmelding aan dat u graag een dienst van komende zondag wilt bijwonen. Om iedereen de kans te geven diensten bij te wonen wordt een indeling gemaakt. U hoort na uw aanmelding voor welke dienst u bent ingedeeld.

Meld u hier aan.

Mocht er geen plaats zijn, dan kunt U de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

Klik op één van bovenstaande links om deze te openen

 

Voorganger: Ds. H.M Klaassen    

Organist: Wim Neven

.

Afkondigingen door ouderling

Psalm 138: 1 (Oude berijming)

Stil gebed

Votum en groet

Psalm 65: 1 (Oude berijming)

Lezing van de wet uit Romeinen 13: 8 – 14

Psalm 65: 2, 3 (Oude berijming)

Gebed om de opening van het Woord

Kindermoment

Lied 596: 1, 2. (Weerklank)

Schriftlezing: Handelingen 2: 1 -13

Kerntekst 2a: ‘En plotseling kwam uit de hemel’

Lied 277:1, 2 ( Weerklank )

Verkondiging

Lied 35: 1, 2, 4, 9 ( Weerklank)

Collecte afkondiging

Uw gaven kunt u overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte mei 2021’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

-1e collecte:    GZB Zending

-2e collecte:   Pastoraat en eredienst

-3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Dankgebed en voorbede

Psalm 149 : 3 (Nieuwe berijming)

Zegen (staande)

 

Reacties zijn gesloten.