Liturgie voor de dienst op 1e Paasdag 17 april 2022 vanuit de Dorpskerk Maarssen Aanvang 10:00 uur

U kunt de dienst altijd meeluisteren via de kerkomroep of met beeld volgen via het YouTube-kanaal van de Ichthus-gemeente.

.

Voorganger: Ds. E.G. de Kruijf

Organist : Jaap Hoeflaken

.

Inleidend orgelspel

Welkom en mededelingen

OTH 88 – Daar juicht een toon

Votum en groet

Psalm 56: 6 (OB)

Lezing van het doopformulier

Psalm 105: 5 (OB)

Doopvragen

Doopbrief voor Joas

Doopbediening

Vraag aan de gemeente

Psalm 134:3 (OB)

Opwekking 717 – Stil, mijn ziel wees stil

Gebed

Bijbellezing: Johannes 20, vers 1 t/m 17 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

OTH 111 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen – couplet 1

Bijbellezing: Romeinen 6, vers 1 t/m 11 (Nieuwe Bijbel Vertaling)

OTH 111 – Wees gegroet, gij eersteling der dagen – couplet 2

Preek

Lied: Doop (Sela)

Dankgebed en voorbeden (stil gebed, Onze Vader)

Aankondiging collecten

Collecte vindt plaats bij de uitgang of u kunt Uw gaven overmaken via de bank. Zo kunnen we ook nu praktisch omzien naar onze naaste en de reguliere kerkelijke kosten dekken in deze tijd. Uw bijdrage kan worden overgemaakt naar NL78RABO0373724713  t.n.v. Prot. Gem. Maarssen inz. wijkgemeente Ichthus, onder vermelding van ‘Thuiscollecte april 2022’ plus onder vermelding aandeel tbv de 1e collecte’.

–1e collecte:    Open Doors

–2e collecte:   Pastoraat en eredienst

–3e collecte:   Onderhoud gebouwen

Opw  706 – Zie hoe Jezus lijdt voor mij

Zegen

Uitleidend orgelspel

Reacties zijn gesloten.